Advokatbyrå centralt i Göteborg

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum.
Fri inledande rådgivning per telefon.

Advokatbyrån Björn Sjölander AB

Den juridiska verksamheten startades 1991 i lokaler i centrala Göteborg.

Kontoret är numer beläget i centrala Göteborg vid Korsvägen. Detta för att Du lätt skall kunna besöka kontoret. Kontoret är väl fungerande, särskilt med tanke på att kontoret inte ska kosta onödigt mycket pengar, som leder till att arvodesnivåerna skall kunna hållas nere för dig som klient. Kontoret ligger 5 minuters spårvagnsresa från Göteborgs tingsrätt, och ca 5 minuters resa från Förvaltningsrätten, även detta till fördel för dig som klient då vi företräder dig i domstolstvister. Klienten skall alltid sättas alltid i centrum.

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB, är vi medvetna om att det kan upplevas som ett stort steg att kontakta advokat. Vi erbjuder därför kortfattad kostnadsfri rådgivning per telefon inom områdena familjerätt, brottmål och försvararuppdraget, arbetsrätt, arbetsrätt och anställningsskydd och även rådgivning vad gäller tvister i domstol gällande fordran och skulder.

Vi gör inte anspråk på att behärska alla delar av juridiken, utan fokuserar på just de områdena där vi har stor erfarenhet. Utgångspunkten skall alltid vara det personliga mötet med dig som klient, som alltid utan undantag skall stå i centrum. Under ärendets gång håller vi kontinuerlig kontakt.

Välkommen att kontakta Advokatbyrån Björn Sjölander AB!

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Tel: 031-711 93 40