Konsumententreprenader

Advokatbyrån Björn Sjölander AB åtar sig sedan lång tid uppdrag med tvistlösning för företagare och konsument gällande konsumententreprenader. Rådgivning lämnas gällande ÄTA arbeten, hinder eller viteskrav.

En konsumententreprenad är en entreprenad där en näringsidkare utför arbete med en konsument som beställare av ett byggprojekt.

Arbete kan avse bygge av ett småhus, utbyggnad av ett småhus, renovering av badrum, eller renovering av kök.

Renovering av bostadsrätter skall även de behandlas enligt konsumenttjänstlagen vid en tvist.

Konsumenttjänstlagen är tvingande till förmån för konsument, i den mån man avtalat enligt avtalsvillkor som avviker till nackdel för konsumenten i förhållande till näringsidkaren. Konsumenttjänstlagen uppställer krav på att tjänsten skall vara fackmässigt utförd. det är av stor betydelse att parterna avtalar skriftlig genom avtal som regleras arbetet i dess helhet före byggprojektet påbörjas.

Advokatbyrån Björn Sjölander AB bistår med noggrann planering och samtliga de överväganden som fordras för att undvika onödiga tvister och kostnader. Entreprenadarbeten utförs normalt enligt branschens standardavtal såsom AB 04, ABT 06, ABS 09, allmänna bestämmelser för småhus entreprenader enligt ABS 18, och dessa bör kompletteras med ett individuellt utformat entreprenadavtal som tar hänsyn till specifika förutsättningar i avtalssituationen. Plan och Bygglagen och miljörättsliga förhållanden skall man även förhålla sig till.

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Tel: 031-711 93 40