Tvistlösning

Företagare och entreprenörer som varit verksamma vet alla att det i affärsverksamhet är oundvikligt att hamna i konflikt och tvist.

Det kan röra sig om o betalade fordringar, att obefogade krav på betalning riktas mot företaget, misslyckade samarbeten, investeringar som gått snett, avtalsbrott från annan, och skadeståndskrav, att anställd inte fullgör sina åtaganden. Hur skall företaget agera om verksamheten blir indragen i en omfattande tvist. Hur skall man undvika långdragna och kostsamma rättegångar? Finns det några möjligheter till medling?

Tvistlösning innefattar i stort sätt samtliga de situationer där man är av olika mening med annan. Även före det att konflikt uppstått kan analys av situationen behöva göras för att undvika tvist.

Advokatbyrån Björn Sjölander AB biträder företag och privatpersoner och offentligt ägda bolag i domstol, allmän domstol och i arbetsrelaterade tvister i arbetsdomstolen bla, liksom överklaganden av negativa myndighetsbeslut och tillståndsärenden.

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Tel: 031-711 93 40