Försvarsadvokat

FÖRSVARSADVOKAT, OFFENTLIG ELLER PRIVAT, MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Advokatbyrån har åtagit sig uppdrag som offentlig försvarare under mycket lång tid, och är experter på brottmål. Arbetet drives med engagemang och fokusering. Advokatbyrån gör alltid sitt yttersta för att klientens rättigheter skall iakttagas av polis, åklagare, och domstolar.

Försvararen skall därför med ”nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt, och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning”.

Den misstänkte, vid viss misstankegrad, eller den tilltalade, den som åtalats för brott, har alltid rätt att anlita försvarare under polisens förundersökning, oavsett vilket brott det är frågan om. Det krävs en formlig misstanke om brott.

Om försvararen utsetts av den misstänkte själv kallas detta privat försvarare. Om försvararen utses av tingsrätten kallas det offentlig försvarare och kostnaderna erläggs i det senare fallet oftast av staten.

Normalt är det åklagaren som kontaktar domstolen när behov av försvarare uppkommer. Du har rätt till offentlig försvarare om du:

1) är anhållen eller häktad, eller

2) om du är misstänkt för ett brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.

Du kan i vissa fall ha rätt till offentlig försvarare:

  • om utredningen av brottet är ovanligt komplicerad.
  • om det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas.
  • om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden t ex ålder eller fattningsförmåga.

Du har alltid rätt att själv begära vilken försvarare du vill ha.

Det är skillnad om den misstänkte erkänt brottet eller inte.

Försvararens utgångspunkt skall vara, vid förnekande av brott att betrakta den misstänkte som oskyldig. Försvararen skall samla uppgifter och material som talar till den misstänktes förmån, och kraftfullt kritisera det material åklagaren framlägger. Försvararen skall tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning.

Åklagaren har hela bevisbördan för att allt denne påstår är korrekt.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten. Så snart förundersökning inletts och det gäller sexualbrottslighet eller våldsbrottslighet om fängelse kan följa, eller målsäganden har ett särskilt starkt behov av målsägandebiträde så skall målsägandebiträde förordnas.

Du har alltid rätt att själv välja vilken advokat du vill skall förordas till målsägandebiträde.

Att vara målsägande i en rättegång, kränkt genom brottet och utsatt för brott är en svår och omtumlande upplevelse.

Advokatbyråns ambition är att målsäganden skall vara trygg och väl förberedd. Hjälp ges att föra talan om enskilt anspråk i rättegången.

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Tel: 031-711 93 40