Rättshjälp

RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSKYDD

Rättshjälp täcker advokatkostnader och ansökan inges till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstol. Detta är en social skyddslagstiftning för privatpersoner, enskilda firmor och i vissa fall dödsbon. Du får inte ha för hög årsinkomst, ett behov av juridisk hjälp skall finnas, och det skall vara rimligt att staten bidrager ekonomiskt.

Advokatbyrån biträder och hjälper till vad gäller ansökan om rättshjälp och rättskydd, två olika försäkringslösningar som till största delen täcker advokat kostnaderna i mål i samband med tvist.

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Tel: 031-711 93 40