Advokatbyrån Björn Sjölander AB 

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB, sätter vi alltid klienten i centrum. Kostnadsfri rådgivning per telefon.

Konsumententreprenader

Advokatbyrån åtar sig sedan lång tid uppdrag med konsumententreprenader, småhus och bostadsrätter.
Vid tvister tillämpas konsumenttjänstlagen. En konsumententreprenad är en entreprenad där en näringsidkare utför arbete med en konsument som beställare.
Arbetet kan avse bygge av ett småhus, utbyggnad av småhus, renovering av badrum, eller renovering av kök. Renoveringen av bostadsrätter skall även de behandlas enligt konsumenttjänstlagen vid tvist.
Konsumenttjänstlagen är tvingande till förmån för konsument, i den mån avtalsvillkor avviker till nackdel för konsumenten i förhållande till konsumenttjänstlagen lagen uppställer krav på att tjänsten skall vara fackmässigt utförd.
Tjänsteutövaren skall vid vissa tillfällen avråda konsumenten.
Det är stor betydelse att parterna avtalar genom skriftligt  avtal. Ett skriftligt avtal kan innehålla ett fast pris.Viktigt är även att parterna avtalar om start och färdigställande.

Kostnaderna täcks av rättsskyddsförsäkring för näringsidkaren / konsumenten genom försäkringsbolaget, eller rättshjälp för konsumenten genom staten.

Bildrättigheter

Foto: Microsoft Sweden Flickr