Advokatbyrån Björn Sjölander AB 

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB, sätter vi alltid klienten i centrum. Kostnadsfri rådgivning per telefon.

Rättshjälp

RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSKYDD

Rättshjälp täcker advokatkostnader och ansökan inges till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstol. Detta är en social skyddslagstiftning för privatpersoner, enskilda firmor och i vissa fall dödsbon. Du får inte ha för hög årsinkomst, ett behov av juridisk hjälp skall finnas, och det skall vara rimligt att staten bidrager ekonomiskt.

Advokatbyrån biträder och hjälper till vad gäller ansökan om rättshjälp och rättskydd, två olika försäkringslösningar som till största delen täcker advokat kostnaderna i mål i samband med tvist.

Konsument tvistnämnd

Konsument tvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå  angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten. Innan klienten  kontaktar Konsument tvistnämnden skall först advokaten kontaktas för att diskutera frågan om  arvode och försöka uppnå en lösning i samförstånd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person   som agerar för ändamål som faller utanför närings eller yrkesverksamheten.

Postadress. Konsument tvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Bildrättigheter

Foto: Microsoft Sweden Flickr